Subscribe:

miercuri, 9 iulie 2008

Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi!


Stim cu toţii, iubiţi cititori ştirile care au aprins, zilele acestea. spiritele in Biserica Ortodoxă Română, cu referire la actul liturgic pe care Î.P.S. Nicolae Corneanu l-a făcut şi anume, faptul că s-a împărtăşit la o slujbă a greco-catolicilor. Cu siguranţă, scopul acestei fapte îl cunoaşte doar Î.P.S Sa.

M-am uitat pe câteva site-uri unde Î.P.S Sa era înjosit in fel si chip de mulţi oameni, ba mai mult si de unii care se semnau a fi călugări, ceea ce cred ca depăşeşte orice atitudine creştinească şi cu atât mai mult ortodoxă.

Le amintesc celor in cauză că nu ei sunt cei care fac dreptate prin spusele lor in Biserica Ortodoxă Română ci Sfântul Sinod. Şi le trimit din partea P.F Sale următoarele cuvinte:
„...este necesar ca ortodocşii clerici, monahi si mireni să nu folosească cu uşurinţă si patimă cuvinte grele ca „erezie” si „eretici”, „apostazie” si „trădare”, la adresa altor ortodocşi sau la adresa altor creştini, deoarece adesea sub pretextul că salvăm Ortodoxia ne urâţim sufletul, întrucât despărţim dreapta credinţă de iubirea creştină smerită. Uităm că de fapt trebuie să „ţinem
adevărul în iubire” (Efeseni 4, 15), să apărăm si să promovăm „credinţa lucrătoare prin iubire” (Galateni 5, 6), după cum ne învaţă Sfântul Apostol Pavel.”

Tot P.F. Sa mai adaugă:” Prin urmare, este necesar ca Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române să reafirme, pe baza legăturii dintre unitatea de credinţă si unitatea Bisericii, că nu este permis niciunui cleric sau mirean ortodox să primească împărtăşirea euharistică în altă Biserică decât cea Ortodoxă, iar cei ce au făcut aceasta să nu o mai repete.”
Fraţilor, nu vă lăsaţi împinşi de mâna diavolului spre a pica in păcatul urii….căci pierdeţi din start orice posibilitate de mântuire încălcând marea poruncă a iubirii. Dumnezeu să ne ierte pe toţi!

Pr Laurenţiu

0 comenteaza: