Subscribe:

sâmbătă, 24 mai 2008

Despre mantuire si nevointe (Ale Marelui Vasile)

Pr Petroniu pe veranda Schitul Podromu - Athos
Împărăţia Cerurilor este a celor ce se luptă şi se trudesc şi cei care sunt buni luptători o răpesc, precum zice cuvântul Evangheliei, adică supunerea trupului pe care o poartă cu nevoinţă cei ce sunt ucenici ai lui Hristos, când se leapădă de toate voile lor şi de odihna trupului, cu paza tuturor poruncilor lui Hristos.
De vrei ca să dobândeşti Împărăţia lui Dumnezeu, nevoieşte-te să te faci bun luptător. Supune grumazul tău sub jugul lui Hristos, strânge răstelele pe lângă jugul tău şi să frece acel jug cerbicia ta; supuneţi grumajii cu osteneala faptelor bune în posturi şi în privegheri şi în rugăciuni, în lacrimi, în lucrul mâinilor şi întru răbdarea de fieştece scârbă ce îţi vine , şi dinspre diavolul şi dinspre oameni. Să nu te supună vreun cuget al mândriei, smerindu-te din bunătăţi, şi osteneli, şi să nu cumva să se întâmple la sfârşitul vieţii tale, că rămânând) lipsit de bunătăţi, te vei afla de Împărăţia Cerului lipsit. Să nu te facă acel gând să te mândreşti întru dregătoria ce ai. Ci mai vârtos că te smerească. Că procopseala sufletului este smerenia. Iar lipsa acestuia şi necinstea se naşte din mândrie şi înălţare. Cu cât ţi se va întâmpla a te apropia de cele mai mari dregătorii ale preoţiei, cu atâta să te smereşti însuţi păzindu-te cu pilda feciorilor lui Aaron. Cunoştinţa Dumnezeieştii credinţe este cunoştinţa smereniei şi a blândeţii. Smerenia este râvna lui Hristos, iar mândria şi înălţarea şi obrăznicia sunt râvna diavolului. Sileşte a râvni lui Hristos iar nu lui antihrist. Râvneşte lui Dumnezeu iar nu celuia ce este împotriva lui Dumnezeu. Râvneşte Stăpânului iar nu nesupusului, milostivului Dumnezeu iar nu nemilostivului diavol, iubitorului de oameni Dumnezeu iar urâtorului de Dumnezeu satana. Fi următor celor rânduiţi întru Împărăţia Cerurilor, iar nu celor rânduiţi la întuneric. Să nu te îndemni a grăi de rău vreodată întru adunarea fraţilor, ca să nu pui sarcini străine ale păcatelor în grumajii tăi.

0 comenteaza: