Subscribe:

vineri, 23 mai 2008

Cum ne rugam? (Constitutiile ascetice)

Iar când te rogi, să fii atent să nu ceri unele în locul altora şi să
provoci mânia Domnului; şi să nu ceri bani, mărire lumească, putere sau
orice altceva dintre cele rezultate din acestea, ci, să ceri împărăţia lui
Dumnezeu, şi El îţi va procura toate cele de trebuinţă trupului, precum
spune Însuşi Domnul: "Căutaţi (mai întâi) împărăţia lui Dumnezeu şi
dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă".Iar pentru rugăciune,
iubitule, există două moduri: primul este cel al preamăririi cu umilinţă, iar
al doilea, care urmează acestuia, este al cererii. Aşadar, când te rogi, să nu
începi îndată cu cererea; altfel devii bănuit în privinţa intenţiei, că te rogi
lui Dumnezeu constrâns de nevoie. La începutul rugăciunii, deci, uită-te pe
tine însuţi, pe soţie, pe copii; lasă pământul, întinde braţele spre cer; lasă
toată făptura văzută şi nevăzută şi începe să preamăreşti pe Cel care a făcut
toate; iar când Îl preamăreşti pe Acesta, să nu-ţi rătăcească mintea încoace
şi încolo, nici să nu băsmeşti ca păgânii, ci să alegi din Dumnezeieştile
Scripturi şi să zici: "Te binecuvîntez, Doamne, Cel îndelung-răbdător, Cel
fără de răutate, Care în fiecare zi ai îndurare pentru greşelile mele şi Care
ne-ai dat nouă tuturor posibilitatea pocăinţei. Căci pentru aceasta treci sub
tăcere şi ne ierţi, Doamne, ca să Te preamărim pe Tine, Care dai, din iubire,
mântuire neamului nostru, uneori insuflând teamă, alteori îndemnând,
alteori folosind pe profeţi şi, în cele din urmă, cercetându-ne prin venirea
Hristosului Tău. Pentru că Tu ne-ai creat pe noi, şi nu noi. Tu eşti
Dumnezeul nostru"

0 comenteaza: